Nasz adres:

Polska Akademia Treningu Sp. z o. o.
Ul. Okrężna 25 86-070 Gzin (Dąbrowa Chełmińska)                  NIP: 5542971346 KRS: 0000756029 

Tel. +48 514 15 16 16

kontakt@polskaakademiatreningu.pl 

Oddział Bydgoszcz

Ul. Szajnochy 4
85-783 Bydgoszcz

Tel. +48 453 107 008